Zielony Pakt dla Europy

Zielony Pakt dla Europy

Lista postulatów
368

Europa potrzebuje nowej, zielonej rewolucji przemysłowej. Gospodarka oparta na węglu jest nieopłacalna oraz szkodliwa dla zdrowia, środowiska i klimatu. Co roku dziesiątki tysięcy osób umiera przedwcześnie z powodu smogu, a wydobycie węgla generuje coraz większe koszty. Kurczące się złoża sprawiają, że stajemy się coraz bardziej uzależnieni od zewnętrznych dostaw, między innymi z Rosji i Chin.

Dlatego Wiosna będzie rzeczniczką Zielonego Paktu dla Europy. Będzie to umowa międzynarodowa, która zobowiąże wszystkie państwa członkowskie do odejścia od węgla do 2050 roku. Całkowicie przestawimy europejską energetykę na odnawialne źródła energii. Będziemy intensyfikować działania na rzecz całkowitego odejścia od węgla i redukcji emisji dwutlenku węgla i smogu do powietrza, którym oddychamy. Wpiszemy strategię odejścia polskiej gospodarki od węgla do 2035 roku do strategii unijnych, dzięki czemu pozyskamy na to dodatkowe pieniądze. Będziemy rozwijać rozproszone systemy pozyskiwania energii, jak domowe instalacje fotowoltaiczne, zapewniając każdemu dostęp do taniej i czystej energii. Zielona transformacja to także nowe, wysokiej jakości miejsca pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne. Nie możemy przeciwstawiać się zielonej transformacji, musimy stanąć na jej czele.

Zobacz także