Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Lista postulatów
2

Społeczeństwo obywatelskie to także kluczowy filar demokracji. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której niezależne organizacje pozarządowe tracą finansowanie, bo nie zgadzają się z urzędującą władzą. Unia Europejska powinna zabezpieczyć większe środki na granty dla organizacji pozarządowych.

Zobacz także