Transformacja energetyczna

transformacja energetyczna

Lista postulatów
14746

Koniec ery węgla do 2035 roku

Każdy powinien mieć możliwość oddychania czystym powietrzem. Obecnie koszty smogu to 150 miliardów złotych rocznie - prawie dwa razy więcej niż wydatki państwa na służbę zdrowia. Każdego roku z powodu smogu umiera 45 tysięcy osób. Przez węgiel traci państwo, gospodarka i my wszyscy - widzieliśmy to już na przykładzie rachunków za prąd elektryczny. Jeśli nie zapewnimy ludziom czystego powietrza, a środowisku czystej energii, czeka nas katastrofa. Dlatego do 2035 roku odejdziemy od gospodarki opartej na węglu.

200 tysięcy nowych miejsc pracy w OZE

Do czasu zamknięcia wszystkich kopalni i elektrowni węglowych stworzymy sektor odnawialnych źródeł energii na 200 tysięcy miejsc pracy dla górników oraz pracowników elektrowni. Dzięki programom dostosowawczym zapewnimy im bezpieczną i dobrze płatną pracę lub zasłużoną emeryturę.

Czyste powietrze dla wszystkich

Dofinansujemy wymianę domowych pieców węglowych na nowoczesne, niewęglowe instalacje grzewcze. Będziemy aktywnie wspierać energetykę wiatrową, słoneczną, energię z biomasy. W ciągu 15 lat będziemy mieć najczystsze powietrze w tej części Europy.

Ochrona przyrody i zwierząt

Powołamy rzeczniczkę lub rzecznika praw przyrody oraz wprowadzimy nowoczesną ustawę o ochronie zwierząt. Zlikwidujemy fermy zwierząt futerkowych, zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zlikwidujemy chów klatkowy.

Przywrócimy ochronę drzew przed wycinką. Obejmiemy ochroną najcenniejsze polskie lasy. Uznajemy prawo do dzikiej przyrody za jedno z praw obywatelskich, a budowanie dumy narodowej i nowoczesnego patriotyzmu jest możliwe także w oparciu o symbole takie jak chroniona Puszcza Białowieska, chroniona populacja wilka i żubra.

Zobacz także