Tańsze leki

Tańsze leki

Lista postulatów
500

Koncerny nie mogą decydować o cenach leków ani życiu i zdrowiu człowieka. Stworzymy listę leków kluczowych, które muszą być tak samo dostępne we wszystkich państwach członkowskich. Obecnie ceny są negocjowane z firmami farmaceutycznymi przez każde państwo członkowskie oddzielnie. Unia Europejska musi wykorzystać swoją siłę negocjacyjną. Europejska Agencja Leków powinna negocjować ceny dla całej UE. Każdemu – Polkom, Francuzom, Litwinkom czy Hiszpanom, zapewnimy dostęp do leków w cenie stosownej do ich zarobków.

Zobacz także