Równość

równość

Lista postulatów
57914

Równość małżeńska dla wszystkich

Zagwarantujemy równość małżeńską dla wszystkich, niezależnie od płci. Dodatkowo, stworzymy możliwość zarejestrowania mniej sformalizowanego związku partnerskiego dwóch osób, który umożliwi korzystanie z praw, jak np. odwiedziny w szpitalu, dziedziczenie, wspólne rozliczanie podatków, i obowiązków, jak udzielanie wzajemnej pomocy.

Równe płace dla kobiet i mężczyzn

Państwo nie może dyskryminować ponad połowy społeczeństwa. Różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach wynosi nawet 700 złotych miesięcznie. Zagwarantujemy równość płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć.

Walka z przestępstwami z nienawiści

Wszyscy w naszym kraju muszą czuć się bezpiecznie. Zrealizujemy od lat podnoszone postulaty rozszerzenia ochrony przed przestępstwami z nienawiści, w tym mową nienawiści.

Zobacz także