Prawo do niezależnego życia

Prawo do niezależnego życia

Lista postulatów
21

Unia Europejska w 2010 roku ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Do dzisiaj nie została wdrożona. Obecnie 50 milionów Europejek i Europejczyków ma problemy w codziennych czynnościach ze względu na ograniczenia  mobilności. W Polsce tylko 29 proc. osób z niepełnosprawnościami jest aktywna zawodowo, podczas gdy w Niemczech ponad 70 proc. Unia nie może zamiatać tych spraw pod dywan. Powinna zagwarantować jednolite prawa dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej wspólnoty, w tym gwarantowane prawo do asystentki/asystenta osobistego, do mieszkania wspomaganego i do rehabilitacji. Dlatego doprowadzimy do wdrożenia konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Zobacz także