Prawa kobiet

prawa kobiet

Lista postulatów
23162

Bezpieczna ciąża i bezbolesny poród

Państwo powinno dbać o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet. Dziś w niektórych województwach ginekolog oddalony jest nawet o 50 km, a na jednego specjalistę przypada 27 tysięcy pacjentek. Przy porodzie kobiety proszą o wykonanie cesarskiego cięcia, bo często to jedyna szansa na znieczulenie. Zwiększymy dostęp do opieki ginekologicznej w mniejszych miejscowościach. Zagwarantujemy prawo do opieki okołoporodowej na wysokim poziomie, w tym dostęp do znieczulenia, świadomą zgodę na każdy zabieg, komfortowe i intymne warunki rodzenia oraz odejdziemy od niepotrzebnych procedur.

Bezpieczne przerywanie ciąży

Zagwarantujemy prawo kobiet do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia.

In vitro dla każdej kobiety

Wprowadzimy pełne finansowanie do trzech zabiegów in vitro dla każdej kobiety na podstawie zaleceń lekarza. Wprowadzimy stabilne i długoterminowe finansowanie programu.

Ochrona ofiar przemocy domowej

Kobiety muszą czuć się bezpiecznie w swoich domach. Wprowadzimy uprawnienia Policji do natychmiastowego stosowania izolacji sprawcy przemocy domowej od ofiary. Obecnie dopiero po wszczęciu postępowania karnego prokurator i sąd ma możliwość wydania sprawcy nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zbliżania się i zakazu kontaktów z ofiarą. Z kolei wydanie nakazu opuszczenia lokalu przez sąd cywilny trwa średnio 5 miesięcy.

Zapewnimy kompleksową pomoc ofierze przemocy. Potrzebna pomoc (prawna, psychologiczna, materialna, schronienie) będzie udzielana jak najbliżej miejsca zamieszkania.

 

 

Zobacz także