Polityka rodzinna

polityka rodzinna

Lista postulatów
9851

Miejsce w żłobku dla wszystkich dzieci

Państwo musi postawić na szczęście rodziny. Obecne podejście państwa jest jednowymiarowe. Tylko kilkanaście procent dzieci ma gwarancję miejsca w żłobku. Prawo do edukacji i opieki nie zaczyna się w szkole, dlatego zapewnimy wszystkim dzieciom w Polsce miejsc w żłobku i przedszkolu. We współpracy z samorządem i sektorem prywatnym stworzymy 250 tysięcy miejsc w żłobkach w perspektywie czterech lat.

500+ na każde dziecko

Rozszerzymy program Rodzina 500+. Zniesiemy ograniczenia dotyczące matek i ojców samodzielnie wychowujących dzieci. Przyznamy pieniądze także na pierwsze dziecko według zasady „złotówka za złotówkę” – przekroczenie progu dochodowego nie będzie skutkować utratą świadczenia, a jedynie obniżeniem go.

Alimenty jak podatki

Alimenty będą ściągane jak podatki – po upływie roku zalegania będą traktowane z urzędu jako zaległości podatkowe. Ich egzekucją zajmie się administracja skarbowa.

Zobacz także