Partycypacja obywatelska

partycypacja obywatelska

Lista postulatów
6433

Ogólnopolski budżet partycypacyjny - miliard złotych do wspólnej decyzji

Państwo powinno podejmować decyzję wspólnie z obywatelami i obywatelkami. Wprowadzimy ogólnopolski budżet partycypacyjny – każda obywatelka i każdy obywatel będzie mieć wpływ na wydanie 1 miliarda złotych z budżetu państwa.

Promowanie udziału w wyborach

Obniżymy podatki za obecność na wyborach – wszyscy, którzy wezmą udział w głosowaniu, będą mogli odpisać 100 złotych od podatku dochodowego. Wprowadzimy możliwość głosowania elektronicznego w wyborach i referendach lokalnych.

Konsultacje ustaw

Każdy projekt ustawy będzie poddany konsultacjom publicznym. Koniec z zaskakiwaniem obywateli prawem uchwalanym za zamkniętymi drzwiami i na ostatnią chwilę.

Każda ścieżka procesu legislacyjnego – rządowa, poselska, senacka, komisyjna, prezydencka – będzie rozpoczynać się od opracowania oceny skutków regulacji oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Koniec z tzw. wrzutkami poselskimi, omijającymi te kroki legislacji. Zapewnimy pełną jawność i rozliczalność procesu legislacyjnego.

Zobacz także