Osoby z niepełnosprawnością

osoby z niepełnosprawnością

Lista postulatów
10221

Świadczenia wyższe o 500 zł

Nikt nie może być pozostawiony w tyle. Czas naprawić zaniechania obecnego i poprzednich rządów. Podwyższymy podstawowe świadczenia na rzecz osób z niepełnosprawnością o 500 złotych i wprowadzimy dodatki dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wsparcie asystentów

Zagwarantujemy bezpłatne wsparcie asystentów wspierających wykonywanie codziennych czynności, w tym dojazdów do i z pracy lub szkoły.

Wytchnienie dla opiekunek i opiekunów

Wprowadzimy coroczne tygodniowe urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnością połączone z turnusami rehabilitacyjnymi dla ich podopiecznych.

Edukacja włączająca

Edukacja włączająca – zamiast izolacji dziecka z niepełnosprawnościami od rówieśników i rówieśniczek lub wąsko pojmowanej integracji – wymaga zniesienia różnych barier, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom i uczennicom funkcjonowanie w szkole. Wprowadzimy powszechny dowóz ucznia lub uczennicy do szkoły, zniesiemy bariery architektoniczne, wprowadzimy indywidualne i elastyczne podejście szkoły do potrzeb każdej osoby.

Zobacz także