Opieka zdrowotna

opieka zdrowotna

Lista postulatów
14120

Lekarz specjalista w ciągu 30 dni

Polki i Polacy zasługują na sprawną opiekę zdrowotną. Dziś na wizytę lub badanie u specjalisty czekamy nawet kilka lat. Żeby cokolwiek przyspieszyć, musimy wydawać na leczenie coraz więcej pieniędzy. Jeśli Polki i Polacy mają cieszyć się zdrowiem, służba zdrowia nie może tak działać.

Dlatego zagwarantujemy dostęp do lekarza specjalisty w ciągu jednego miesiąca. Stanie się to możliwe po wdrożeniu strategii inwestycji w infrastrukturę, cyfryzacji i usprawnienia zarządzania. Wzrost finansowania w opiece zdrowotnej przełoży się na większą dostępność dla pacjentów. Wprowadzimy limit czasu oczekiwania na świadczenia w danych oddziale NFZ. Po jego upłynięciu pacjenci będą mieli prawo do wyboru miejsca leczenia w sektorze prywatnym. Za wizytę zapłaci NFZ zgodnie z ogólnopolskim cennikiem.

Nie więcej niż 200 złotych za leki

Wprowadzimy limit wydatków pacjenta na leki na receptę w średniej wysokości 200 zł miesięcznie. Uzależnimy go od przychodów pacjentów – tak, żeby wszyscy otrzymali wsparcie. Po przekroczeniu limitu wydatków dalsze koszty wykupienia leków pokryje państwo.

Osoba, która będzie chciała skorzystać z programu, udostępni w bazie NFZ informacje z urzędu skarbowego o przychodzie za rok poprzedni i na tej podstawie wypełni się jej koszyk do kwoty 10% przychodów. Po przekroczeniu limitu 10% NFZ w całości pokryje dalsze koszty.

Godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych

W celu podniesienia jakości opieki zdrowotnej zapewnimy godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach związanych z ochroną zdrowia, w tym w fizjoterapii, diagnostyce laboratoryjnej i ratownictwie medycznym - także w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Inwestycje w profilaktykę

Zwiększymy inwestycje w zdrowie poprzez edukację i profilaktykę zdrowotną. Każda złotówka wydana na profilaktykę przynosi większe oszczędności po stronie leczenia. Będziemy rozwijać programy profilaktyki chorób nowotworowych, układu krążenia, problemów zdrowia psychicznego prowadzone w sposób nowoczesny, przyjazny dla odbiorcy. Inwestycja w profilaktykę i zdrowie publiczne jest sposobem na zapobieżenie niewydolności kadrowej i finansowej systemu ochrony zdrowia. Wprowadzimy do programów nauczania elementy edukacji zdrowotnej od szkoły podstawowej.

Geriatria w każdym powiecie

Zwiększymy dostęp do specjalizacji geriatrycznej. Osoby starsze będą mieć dostęp do konsultacji i badania u geriatry na swoje 70. urodziny. Całościowo spojrzy na ich problemy zdrowotne i dokona ogólnej oceny geriatrycznej. Opłaci się to także budżetowi państwa – lepsza informacja to wcześniejsza diagnoza i bardziej precyzyjne leczenie, a przez to mniejsze koszty.

Zwiększenie finansowania w opiece zdrowotnej

Zwiększymy finansowanie w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku.

Wydatki skoncentrujemy w czterech obszarach: inwestycjach w infrastrukturę; podwyżkach dla zawodów medycznych; usprawnieniu zarządzania; cyfryzacji.

W każdym roku będziemy przeprowadzać przegląd potrzeb inwestycyjnych, co będzie podstawą do ustalenia wydatków inwestycyjnych na rok następny. Upowszechnimy i usprawnimy systemy takie jak IOWISZ. 

Cyfrowa dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna będzie prowadzona przez placówki w formie elektronicznej, pacjenci będą mieli do niej dostęp i będą mogli decydować o jej udostępnianiu innym placówkom, odbierać wyniki badań, recepty, przekazywać skierowania przez internet. Cyfryzacja skróci podstawowe konsultacje lekarskie i wiele procedur. Pacjent będzie właścicielem swoich danych medycznych. Zadbamy o to, by personel medyczny przeszedł odpowiednie szkolenia w tym zakresie.

Zobacz także