Nowoczesna przedsiębiorczość

nowoczesna przedsiębiorczość

Lista postulatów
4946

Zniesienie kontroli skarbowych

Państwo musi wspierać przedsiębiorczość. Zniesiemy pełne kontrole skarbowe w małych przedsiębiorstwach i zastąpimy je internetową weryfikacją rozliczeń. Wyznaczymy stały czas dostosowania przedsiębiorców do nowych przepisów. Uprościmy system podatkowy zachowując jego obecne stawki. Interpretacje podatkowe będą jednolite dla całego kraju.

Firmy rozliczane przez internet

Firmy będą zakładane i rozliczane przez internet. Każda i każdy z nas zaoszczędzi setki godzin spędzanych dzisiaj nad papierami i tabelami.

Inkubator start-upów w każdej gminie

W każdej gminie powstanie inkubator startupów – wspólna przestrzeń do pracy, w której będzie można rozpocząć działanie swojej firmy i uzyskać wsparcie techniczne, administracyjne oraz know-how.

Wspieranie innowacyjnej gospodarki

Wprowadzimy program wsparcia innowacji. Państwo będzie przejmować połowę ryzyka w inwestycjach innowacyjnych na skalę 3,5 miliarda złotych rocznie. To masa krytyczna potrzebna do przełamania barier w innowacjach.

Odpowiedzialne zamówienia publiczne - klauzula waloryzacyjna

Wzrost cen na rynku budowlanym o ponad 30% spowodował, że koszty realizacji zamówień często przewyższają możliwości przedsiębiorstw. W momencie pierwszych problemów gospodarczych będzie to skutkowało krachem inwestycyjnym. Wprowadzimy obowiązek klauzul waloryzacyjnych w zamówieniach publicznych, opartych na wzroście cen w danym sektorze w roku poprzedzającym.  

Przepisy przyjazne przedsiębiorcom

Wyznaczymy stały czas dostosowania przedsiębiorców do nowych przepisów - minimum 6 miesięcy vacatio legis dla przepisów, które stwarzają zobowiązania po stronie pracodawców.

Jednolite interpretacje podatkowe

System Informacji Podatkowej z bazą indywidualnych interpretacji podatkowych będzie pełnić funkcję analogiczną do bazy orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych. Podczas kontroli przedsiębiorcy, kontrolujący będą musieli kierować się w swojej ocenie wszystkimi interpretacjami indywidualnymi, których adresatem jest kontrolowany przedsiębiorca. W postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych przedsiębiorca będzie mógł powoływać się na interpretacje podatkowe o podobnym stanie faktycznym.

Odpowiedzialna regulacja

Widzieliśmy na przykładach afer jak łatwo w Polsce tworzy się piramidy finansowe. Jednocześnie na zgodę na postawienie wiatraka trzeba było czekać 3 lata – dzisiaj w ogóle to niemożliwe. Ten sam lek przeciwbólowy na stacji benzynowej może być sprzedawany nawet z podłogi, a w aptece musi mieć odpowiednia wilgotność i temperaturę, zapisywaną w specjalnym zeszycie. Fale deregulacji i regulacji pozostawiły po sobie absurdy i bałagan, który uporządkujemy. Zderegulujemy przeregulowane sektory i uregulujemy te, w których są luki lub te, które jeszcze nie są regulowane w ogóle.

Zobacz także