Godna praca

godna praca

Lista postulatów
8165

Pensja minimalna 2700 złotych

Ciężka praca Polek i Polaków musi być wreszcie godnie wynagradzana. Minimalna płaca jest dzisiaj ustalana za zamkniętymi drzwiami, w ostatniej chwili.

Proponujemy przejrzystą, 10-letnią strategię ustalenia płacy minimalnej, konsultowaną z przedsiębiorcami i pracownikami. Pracodawcy nie będą już zaskakiwani nagłymi decyzjami rządu. W przyszłym roku wyniesie ona 2700 złotych brutto. Docelowo osiągnie poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ciągu 10 lat.

Rosnąca płaca minimalna

Będziemy stopniowo podnosić płacę minimalną, z 2700 złotych w przyszłym roku, urośnie ona do 3000 złotych za dwa lata i 3500 złotych brutto za pięć. Do 2028 roku trwale powiążemy ją z przeciętnym wynagrodzeniem – będzie wynosić 60% średniej płacy.

Prawo do urlopu

Prawa pracownicze osób zatrudnionych na śmieciówkach przez dłuższy czas będą nie gorsze, niż pracowników na etatach. Wszyscy pracujący będą mieli prawo przeciętnie do 2 dni urlopu w miesiącu i do urlopu rodzicielskiego, w tym zatrudnieni na umowach zlecenia i o dzieło.

Zgodnie z naszą propozycją w każdym miesiącu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zleceniobiorca będzie mógł wykorzystać 2 dni na odpoczynek.

 

Zobacz także