Europejska równość

europejska równość

Lista postulatów
3252

Europejska Karta Praw Kobiet

Polki mają najgorszy w Europie dostęp do antykoncepcji. Nieprzestrzegane są standardy opieki okołoporodowej, nie mają dostępu do bezpiecznych metod przerywania ciąży, a dostęp do ginekologów poza dużymi ośrodkami miejskimi jest skrajnie utrudniony. Istotnym problemem są również nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Wszystkie Europejki powinny mieć równe prawa. Najwyższy czas wprowadzić Europejską Kartę Praw Kobiet, która zagwarantuje:

  • powszechny dostęp do antykoncepcji (w tym antykoncepcji awaryjnej, tzw. pigułki „dzień po”);
  • dostęp do bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży do 12 tygodnia;
  • powszechny dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej;
  • jednolite standardy opieki okołoporodowej;
  • równy dostęp do ginekologa niezależnie od miejsca zamieszkania (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet mieszkających na wsiach i małych miasteczkach);
  • jednolita polityka urlopów rodzicielskich, gwarantująca kobietom i mężczyznom godzenie ról rodzinnych i zawodowych;
  • prawo do równych zarobków na tym samym stanowisku niezależnie od płci.

Skuteczna ochrona przed przemocą

Unia Europejska nadal nie ratyfikowała konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Unia Europejska powinna w tym obszarze dawać przykład i gwarantować jednolite standardy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar. Instrument natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy musi być standardem w całej Unii Europejskiej.

Wsparcie rodziny

Jedną z głównych przyczyn słabszej pozycji kobiet na rynku pracy jest to, że to głównie na kobietach spoczywa odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. Musimy zwiększyć fundusze w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na rozwijanie sieci bezpłatnych i łatwo dostępnych żłobków i przedszkoli, aby ułatwić kobietom płynny i finansowo opłacalny powrót do pracy. Gdy uda nam się wyrównać poziom aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn gospodarka Unii do 2050 roku wzrośnie o 10 proc. Nie możemy marnować tego potencjału. Będziemy także szukać sposobów na zwiększenie atrakcyjności urlopów ojcowskich i włączania mężczyzn w obowiązki opiekuńcze w UE.

 

Prawo do niezależnego życia

Unia Europejska w 2010 roku ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Do dzisiaj nie została wdrożona. Obecnie 50 milionów Europejek i Europejczyków ma problemy w codziennych czynnościach ze względu na ograniczenia  mobilności. W Polsce tylko 29 proc. osób z niepełnosprawnościami jest aktywna zawodowo, podczas gdy w Niemczech ponad 70 proc. Unia nie może zamiatać tych spraw pod dywan. Powinna zagwarantować jednolite prawa dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej wspólnoty, w tym gwarantowane prawo do asystentki/asystenta osobistego, do mieszkania wspomaganego i do rehabilitacji. Dlatego doprowadzimy do wdrożenia konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Europejska Karta Kultury i Sportu

Europejczycy muszą mieć dostęp do kultury i sportu niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobności portfela. Dlatego wprowadzimy Europejską Kartę Kultury i Sportu. Każdy z nas będzie miał na niej określoną kwotę w miesiącu do wykorzystania na usługi związane ze sportem i kulturą. Ułatwimy w ten sposób dostęp do kin, teatrów, muzeów, koncertów, siłowni, basenów i innych aktywności sportowych.

Zobacz także