Europejska ochrona zdrowia

europejska ochrona zdrowia

Lista postulatów
4780

Europejska ochrona zdrowia

Żadna obywatelka ani żaden obywatel Unii Europejskiej nie może być dyskryminowany ze względu na miejsce zamieszkania. Unia Europejska udowodniła, że jej fundusze mogą pomóc w transformacji całych państw. Wszyscy pamiętamy budowę dróg, autostrad i wodociągów. Teraz nadszedł czas na inwestycję w to, co dla nas najważniejsze – w nasze zdrowie. W funkcjonowanie, usprawnienie funkcjonowanie szpitali, w łatwo dostępne leki. Dlatego stworzymy kompleksowy system dopłat unijnych do opieki zdrowotnej.

Wygramy z rakiem

W Polsce każdego roku na raka umiera ponad 110 tysięcy osób.  Każdego roku znika ludność miasta wielkości Chorzowa.  To tragedie tysięcy rodzin, których można uniknąć. Polki i Polacy nie muszą umierać na raka, ale tylko wspólnie możemy go pokonać – doprowadzimy do powstania Europejskiego Programu Walki z Rakiem, który obejmie:

  • edukację zdrowotną prowadzoną od szkoły podstawowej;
  • ujednolicenie standardów i dostępności badań profilaktycznych, dzięki którym zwiększymy wykrywalność raka na wczesnym etapie;
  • równy dostęp do leków i celowanych terapii dla pacjentów chorych na raka;
  • fundusz gwarantujący zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego;
  • koordynację i dofinansowanie badań nad lekami i kuracjami wszystkich krajów członkowskich;
  • nowe standardy rehabilitacji gwarantujące szybki powrót do pełnej sprawności.

W wyniku wprowadzonych zmian, europejski standard oczekiwania na lekarza będzie wynosić do 30 dni – zapewni to dyrektywa horyzontalna ws. gwarantowanego dostępu do lekarza specjalisty w Unii Europejskiej. Działania te sfinansujemy z istniejącego już Programu Zdrowia Unii Europejskiej.

 

 

Tańsze leki

Koncerny nie mogą decydować o cenach leków ani życiu i zdrowiu człowieka. Stworzymy listę leków kluczowych, które muszą być tak samo dostępne we wszystkich państwach członkowskich. Obecnie ceny są negocjowane z firmami farmaceutycznymi przez każde państwo członkowskie oddzielnie. Unia Europejska musi wykorzystać swoją siłę negocjacyjną. Europejska Agencja Leków powinna negocjować ceny dla całej UE. Każdemu – Polkom, Francuzom, Litwinkom czy Hiszpanom, zapewnimy dostęp do leków w cenie stosownej do ich zarobków.

Europejski Program Diagnostyki Zdrowotnej

Pieczątki, papierowe teczki i wydruki z historią choroby to relikty przeszłości. Wprowadzimy pełną cyfryzację historii zdrowia pacjenta na poziomie całej Europy. Polki i Polacy muszą mieć zagwarantowany dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie na terenie całej wspólnoty. Będą mieć pewność, że każdy lekarz będzie miał dostęp do ich dokumentacji medycznej – w tym informacji o chorobach przewlekłych i alergiach na leki – i na tej podstawie najlepiej dobierze metody leczenia. Zapewnimy też najwyższy poziom ochrony danych, aby prywatne informacje o naszym stanie zdrowia nie trafiły w niepowołane ręce. Dzięki Europejskiemu Programowi Diagnostyki Zdrowotnej, lekarze i lekarki w Polsce będą mogli przyspieszyć proces diagnozy i rozpoczęcia skutecznego leczenia.

Polska bez smogu

Wszyscy mamy prawo oddychać czystym powietrzem. Obecnie smog zabija rocznie 45 tysięcy Polek i Polaków, setki tysięcy choruje na astmę. Dzięki środkom unijnym ze zaktualizowanego programu Infrastruktura i Środowisko Polacy będą mogli wymienić wszystkie trujące piece na ekologiczne źródła ogrzewania jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, a w wyjątkowych przypadkach będziemy zabiegać o zgodę Komisji Europejskiej na finansowanie nowoczesnych pieców gazowych, tak aby zmiana nie ominęła nikogo. Planujemy wymienić wszystkie piece do końca obecnej perspektywy budżetowej, czyli do 2027 roku. Dzięki temu unikniemy kar za niezrealizowanie unijnego celu OZE, a rachunki za energię elektryczną spadną.

Zobacz także