Europejska Karta Praw Kobiet

Europejska Karta Praw Kobiet

Lista postulatów
124

Polki mają najgorszy w Europie dostęp do antykoncepcji. Nieprzestrzegane są standardy opieki okołoporodowej, nie mają dostępu do bezpiecznych metod przerywania ciąży, a dostęp do ginekologów poza dużymi ośrodkami miejskimi jest skrajnie utrudniony. Istotnym problemem są również nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Wszystkie Europejki powinny mieć równe prawa. Najwyższy czas wprowadzić Europejską Kartę Praw Kobiet, która zagwarantuje:

  • powszechny dostęp do antykoncepcji (w tym antykoncepcji awaryjnej, tzw. pigułki „dzień po”);
  • dostęp do bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży do 12 tygodnia;
  • powszechny dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej;
  • jednolite standardy opieki okołoporodowej;
  • równy dostęp do ginekologa niezależnie od miejsca zamieszkania (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet mieszkających na wsiach i małych miasteczkach);
  • jednolita polityka urlopów rodzicielskich, gwarantująca kobietom i mężczyznom godzenie ról rodzinnych i zawodowych;
  • prawo do równych zarobków na tym samym stanowisku niezależnie od płci.

Zobacz także