Emerytury

emerytury

Lista postulatów
6774

Minimalna emerytura 1600 złotych

Osoby starsze zasługują na szczęśliwe i godne życie. Obecnie pół miliona emerytów otrzymuje mniej niż 1000 zł miesięcznie. Zagwarantujemy gwarantowaną emeryturę minimalną w wysokości 1600 złotych dla każdej obywatelki i każdego obywatela.

Proponowany przez nas system będzie skłądać się z dwóch głównych elementów:

(1) gwarantowana emerytura minimalna w wysokości powiązanej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę

(2) indywidualne konto emerytalne - wypracowane składki, które pracują w wybranych przez nas funduszach np. IKE, IKZE, pracownicze plany emerytalne, spółdzielcze plany emerytalne, fundusze inwestycyjne - państwowe i publiczne.

Prawa nabyte zostaną zachowane. Np. jeżeli na dzisiaj ktoś wypracował emeryturę w wysokości 1800 zł, będzie wypłacana w postaci 1600 zł gwarantowanej emerytury minimalnej i 200 zł emerytury z planu emerytalnego. Jeżeli ktoś uzbierał 1500 zł, otrzyma 1600 zł emerytury obywatelskiej.

Gwarantowana emerytura minimalna 1600 zł będzie nieopodatkowana.

Sprawiedliwe emerytury dla kobiet i mężczyzn

Położymy kres dekadom niesprawiedliwości w wynagrodzeniach i nieodpłatnej pracy domowej kobiet. Poprzez szybszą waloryzację emerytur kobiet wprowadzimy mechanizm stopniowego wyrównywania ich emerytur ze emeryturami mężczyzn. Emerytury kobiet będą rosnąć do 6-8% rocznie - poziomu dwukrotności inflacji.

Wsparcie seniorów

Asystenci codziennych czynności pomogą wszystkim seniorom potrzebującym wsparcia.

Likwidacja ZUS

Nowy system emerytalny umożliwi zniesienie ZUS w znanej dzisiaj postaci. Jego kompetencje będą mogły zostać rozdzielone między administrację skarbową, instytucję techniczną zajmującą się obsługą transakcji oraz instytucję nadzorującą system rentowy.

Likwidacja KRUS

Wprowadzenie powszechnego systemu emerytalnego umożliwi likwidację KRUS i przeniesienie jego zadań do administracji skarbowej i instytucji technicznych zajmujących się obsługą transakcji.

Zobacz także