Cyfrowa Polska

cyfrowa Polska

Lista postulatów
9912

Cyfryzacja administracji

Chcemy państwa, które szanuje czas obywateli. Obecnie tracimy całe tygodnie w oczekiwaniu na decyzje administracyjne. Wyeliminujemy niepotrzebne procedury, na przykład uzyskanie zaświadczenia o niekaralności i innych dokumentów powielające informacje, które i tak już znajdują się w bazach państwowych. Wszystkie pozostałe scyfryzujemy, tak że będzie można załatwić je w internecie. Załatwianie codziennych spraw nie będzie wymagać długich podróży – kwestie takie jak wymiana paszportu będzie można załatwić z domu lub w najbliższym urzędzie. Wszystkie inne procedury będą delegowane na jak najniższy poziom samorządu terytorialnego – żeby móc załatwić sprawę najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy. Dzięki temu dobrze opłacani urzędnicy, zamiast przybijaniem pieczątek, zajmą się rozwiązywaniem realnych problemów ludzi.

Koniec z pieczątkami

Dokumenty nie będą już wymagały pieczątek - całkowicie zrezygnujemy z tego reliktu przeszłości. Wszystkie pisma procesowe w sądach będą mogły zostać dostarczone w wersji elektronicznej.

Bezpłatny dostęp do internetu w całej Polsce

Wprowadzimy bezpłatny dostęp do internetu w całej Polsce. Każda i każdy będzie mógł łączyć się z siecią z dowolnego miejsca w kraju. Właściwe technologie są już dostępne, a część miast i instytucji udostępnia sieć bezpłatnie. To dobra podstawa do rozszerzenia systemu na cały kraj.

Dzięki temu cyfryzacja administracji odniesie sukces - kiedy każda i każdy będzie mógł skorzystać z usług publicznych na wyciągnięcie ręki.

Burze Mózgów - konsultacje budżetu

W kwietniu każdego roku będziemy przeprowadzać masowe konsultacje publiczne budżetu państwa na następny rok. W przystępny sposób przekażemy informacje na temat kierunków naszych działań i zbierzemy cenne uwagi. Następnie, wykorzystamy je w ostatecznych pracach nad budżetem.

Wsparcie dla lokalnych ośrodków naukowych

Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i dziesiątki innych uczelni w całej Polsce to ważne centra kształcenia i kształtowania dyskusji lokalnej. Nie możemy pozbawić ich wsparcia państwa. Należy dostrzec ich rolę przy podziale środków na naukę. Należy odpowiednio wyważyć znaczenie mniejszych uczelni oraz rolę badawczą największych uniwersytetów w Polsce. Nie należy ich dzielić na uniwersytety lepsze lub gorsze, stołeczne i prowincjonalne – należy dostrzegać ich różne funkcje.

Zobacz także