Bezpłatny transport dla młodych

Bezpłatny transport dla młodych

Lista postulatów
351

Sprawimy, że każda Europejka i każdy Europejczyk do ukończenia 26. roku życia będą mogli podróżować bezpłatnie lądowym transportem publicznym na terenie całej Unii. To wsparcie w rozwoju i poznawaniu świata oraz działanie na rzecz środowiska naturalnego.

Zobacz także