Europejska Drużyna | WiosnaBiedronia.pl

Wiosna - Partia Roberta Biedronia

Zdjęcie główne

Europejska drużyna ✌️

W ciągu ostatnich 15 lat Polski w UE zrealizowaliśmy mnóstwo nowych inwestycji; zbudowaliśmy autostrady, drogi i chodniki. To był dobry czas Polski w UE. Jednak teraz nadszedł czas, abyśmy wyznaczyli sobie nowe cele. Abyśmy wykonali odważny krok naprzód. Czas, aby w centrum Europy znalazł się człowiek.

Do Europy idziemy po to, aby walczyć o polepszenie jakości życia nas wszystkich. Życia w zdrowiu, oddychania czystym powietrzem, z godną pracą i płacą na europejskim poziomie.

Europejska Drużyna Wiosny to ludzie, dla których Parlament Europejski to nie jest dom wczasowy. Europa dla nas to miejsce ciężkiej pracy. Każdego dnia, każdego tygodnia, przez całą kadencję. Miejsce ciężkiej pracy w Waszym imieniu. Dla Was.

Czas na zmianę pogody w Europie. Czas na Wiosnę! 

Pełna lista kandydatów i kandydatek Wiosny

Beata Maciejewska okręg 1, województwo pomorskie

Pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju (2014-2018) i szefowa gabinetu Roberta Biedronia w Urzędzie Miejskim w Słupsku (2017). Wypracowane przez nią rozwiązania nagrodzono w konkursie Ambasady Francji ECO-Miasto oraz nominowano do europejskiej nagrody Innovation in Politics. Pomysłodawczyni Samorządowej Sieci dla Równości, a także wykładów na stulecie praw kobiet w słupskich szkołach. Założycielka Fundacji Przestrzenie Dialogu, z siedzibą w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i jedna z fundatorów Zielonego Instytutu. Autorka książek i programów szkoleniowych. Była przewodnicząca zespołu ds. kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania - prof. Małgorzacie Fuszarze.Pochodzi w Trójmiasta.

Wanda Nowicka okręg nr 2, województwo kujawsko-pomorskie

Polska działaczka społeczna, feministka, polityczka, z wykształcenia filolożka klasyczna, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ, współpracowała z różnymi instytucjami Unii Europejskiej i Rady Europy. Autorka raportów do ONZ i Unii Europejskiej na temat łamania praw człowieka, w tym praw kobiet. Nauczycielka języka angielskiego, łaciny i greki w liceach warszawskich. W latach 2011–2015 posłanka i wicemarszałkini Sejmu VII kadencji.

Monika Falej okręg nr 3, województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

Prawniczka z wykształcenia, działaczka społeczna, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Wice przewodnicząca Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Ekspertka w obszarze organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie aspektów prawnych, współpracy z samorządem, partycypacji obywatelskiej, mediacji, przeciwdziałania przemocy.

Robert Biedroń okręg nr 4, Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego

Lider Wiosny, prezydent Słupska (2014-2018), poseł VII kadencji Sejmu, samorządowiec, ekspert organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Członek grupy doradczej ds. równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony przy ONZ. Były delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Paulina Piechna-Więckiewicz okręg nr 5, cztery miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego

Koordynatorka Regionalna Polski Północno-Wschodniej. Polityczka, prawniczka, samorządowczyni, aktywistka, feministka, mama dwójki córek, żona. Radna m.st. Warszawy trzech kadencji, w latach 2006-2018. Wiceprzewodniczaca SLD w latach 2011-2016.Do 2018 członkini Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Była Przewodnicząca Stowarzyszenia Federacja Młodych Socjaldemokratów. Przewodnicząca Stowarzyszenia Wygra Warszawa. Skarbniczka Fundacji Wolontariat Równości.

Anita Sowińska okręg nr 6, województwo łódzkie

Ekonomistka, menedżerka, ekspertka w zakresie zarządzania zmianami oraz tworzenia i usprawniania procesów. Działaczka społeczna w obszarach ekologii, zrównoważonego rozwoju i demokratycznego państwa prawa.

dr Sylwia Spurek okręg nr 7, województwo wielkopolskie

Prawniczka, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, radczyni prawna, legislatorka, feministka. Zajmuje się prawem karnym, prawem administracyjnym, prawem antydyskryminacyjnym, prawem międzynarodowym i prawem konstytucyjnym. Od 1999 angażuje się w działania na rzecz praw człowieka. W latach 2015–2019 zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania.

Zbigniew Bujak okręg nr 8, województwo lubelskie

Polityk i nauczyciel akademicki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, poseł na Sejm I i II kadencji. W 1989 uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu.

Anna Skiba okręg nr 9, województwo podkarpackie

Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet, Właściciel w: NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum

dr hab. Maciej Gdula okręg nr 10, województwo małopolskie i świętokrzyskie

Socjolog i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w teorii społecznej i w teorii polityki. W 2017 roku był koordynatorem głośnego badania terenowego w jednym z miast powiatowych na Mazowszu. Raport z „Miastka” wg wielu socjologów uznany jest za pierwszą miarodajną diagnozę przyczyn zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

Łukasz Kohut okręg nr 11, województwo śląskie

Ślązak, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, działacz Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i Śląskich Pereł. Fotograf, były emigrant (Norwegia, Czechy), koordynator projektów międzynarodowych. Prywatnie fan muzyki rockowej i kultury skandynawskiej.

dr Krzysztof Śmiszek okręg nr 12, województwo dolnośląskie i opolskie

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, działacz społeczny, obrońca praw człowieka. W latach 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2008-2010 w EQUINET - Europejskiej Sieci Urzędów ds. Równego Traktowania, w latach 2011-2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego - ogólnopolskiej organizacji prawniczej działającej na rzecz praw człowieka. Stypendysta University of Michigan. Członek zarządu Instytutu Myśli Demokratycznej. 

dr Anita Kucharska-Dziedzic okręg nr 13, województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Założycielka i prezeska od 20 lat Stowarzyszenia BABA – organizacji pomagającej osobom pokrzywdzonym przemocą, wykluczonym społecznie, edukującej prawnie dzieci, młodzież i dorosłych, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, przez dwie kadencje członkini i przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny, obecnie radna Zielonej Góry z ramienia Ruchu Miejskiego, nauczycielka akademicka, doktora literaturoznawstwa, dyrektorka niepublicznego przedszkola, laureatka nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii: działalność społeczna.