Klauzula Informacyjna - Członkostwo | WiosnaBiedronia.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja członkostwa w partii

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Partia Wiosna z siedzibą w Warszawie, 02-675, przy ulicy Wołoskiej 3.

Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • na adres e-mail: [email protected],
 • na stronie www.wiosnabiedronia.pl formularz kontaktowy,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • na adres e-mail: [email protected],
 • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO).

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

 • rozpatrzenia Twojej deklaracji członkostwa w naszej Partii w szczególności w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia takiego członkostwa;
 • informowania w szczególności o wydarzeniach, eventach, akcjach i przedsięwzięciach, jakie będą podejmowane w ramach działalności statutowej Partii oraz ich promowania."

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą zostać udostępnione w szczególności:

 • innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Partii, w szczególności w zakresie usług IT. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Partii mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych,
 • w uzasadnionych przypadkach organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja) i sądom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiadasz prawo do żądania od nas:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • a ponadto, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich.

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Twojej deklaracji członkostwa w naszej Partii w szczególności w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia takiego członkostwa. Jeśli nie podasz nam swoich danych nie będziesz mógł zostać Członkiem Partii.

Czy przysługuje Ci prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.